Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Broek en Bosch Elektrotechniek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Broek en Bosch Elektrotechniek, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Broek en Bosch Elektrotechniek verstrekt. Broek en Bosch Elektrotechniek kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM BROEK EN BOSCH ELEKTROTECHNIEK GEGEVENS NODIG HEEFT
Broek en Bosch Elektrotechniek verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.Daarnaast kan Broek en Bosch Elektrotechniek uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG BROEK EN BOSCH ELEKTROTECHNIEK GEGEVENS BEWAART
Broek en Bosch Elektrotechniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Broek en Bosch Elektrotechniek verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor deuitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Broek en Bosch Elektrotechniek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Broek en Bosch Elektrotechniek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

RETO ANALYTICS
Broek en Bosch Elektrotechniek maakt gebruik van Reto Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Broek en Bosch Elektrotechniek bij Retozoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Reto opgeslagen. Reto gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Broek en Bosch Elektrotechniek te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Reto kan deze informatie aan derden verschaffen indien Reto hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Reto verwerken. Broek en Bosch Elektrotechniek heeft hier geen invloed op.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt eenverzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@broekenboschelektrotechniek.nl. Broek en Bosch Elektrotechniek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Broek en Bosch Elektrotechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Broek en Bosch Elektrotechniek maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Broek en Bosch Elektrotechniek verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Broek en Bosch Elektrotechniek op via info@broekenboschelektrotechniek.nl.

Broek en Bosch Elektrotechniek is als volgt te bereiken:

Postadres / Vestigingsadres:
Dorresteinweg 70-13
3763 LL Soest
Nederland

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
74003674

E-mailadres:
info@broekenboschelektrotechniek.nl

 

Broek & Bosch Elektrotechniek

Vanaf 2019 zijn wij als zelfstandig elektrotechnisch bedrijf aan de slag in Soest en omstreken.